Stránky zabývající se videotechnikou a zpracováním videa

Vítejte na stránkách zabývajících se videotechnikou a zpracováním videa

Co to je?

Režie

Režie je umělecko - tvůrčí profese ve filmové, divadelní, rozhlasové nebo televizní tvorbě spočívající v organizaci filmového, jevištního… dění. Tuto práci vykonává režisér

Režisér

Režisér je prostředník mezi autorem literárního díla (scénáře) a hercem.On rozhoduje, jakým způsobem přednést myšlenky a pocity autora divákům. Ptáte se, jakým způsobem to dělá? Tak třeba: Určuje zorný úhel kamery, spolu s filmovým designérem vymýšlí celkový vzhled dekorace a kostýmů, spolu s kameramanem přemýšlí o způsobu osvětlení, zkouší s herci, což znamená, že jim vysvětluje svoje chápání postavy, atp.